รู้จักกับเรา All2sale สังคมออนไลน์ ซื้อง่าย ขายทุกอย่าง

รู้จักกับ all2sale.com

เราคือผู้บุกเบิกธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์รายแรกๆของประเทศไทย ในนาม บริษัท คูล คอมพิวเตอร์ ไทยแลนด์ จำกัด ตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน เราเป็นซัพพลายเออร์รายใหญ่และจำหน่ายสินค้าให้กับบริษัทไอทีชั้นนำของประเทศไทยหลายบริษัทเป็นเวลานานกว่าสิบปี ผลิตสินค้าแบรนด์ TEGO และ COOLPOW รวมถึงรับจ้างผลิตสินค้าพรีเมี่ยมตามออร์เดอร์ให้กับลูกค้าทั่วประเทศมีเว็บไซต์จำหน่ายสินค้าออนไลน์ อาทิเช่น www.i-coolcomputer.com ,www.advance-power.com ปัจจุบันเราได้ก้าวเข้าสู่ธุรกิจการค้าแบบอีคอมเมิร์ชเต็มรูปแบบ จำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ มีแนวทางการทำงานโดยใช้โซเชี่ยลมีเดียเพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างแบรนด์ดิ้งให้กับบริษัท และขยายงานด้านตลาดออนไลน์ในนาม บริษัท ออลทูเซลล์ จำกัด เพื่อสร้างพื้นที่รองรับกลุ่มผู้ซื้อผู้ขายในยุคใหม่ที่ใช้โซเชียลมีเดียในการซื้อขายสินค้าออนไลน์ให้เป็นไปอย่างดีและมีประสิทธิภาพ และในอนาคตเรามุ่งเป้าหมายให้ผู้ซื้อและผู้ขายออนไลน์ได้ติดต่อค้าขายกับต่างประเทศได้ด้วยความสะดวกและทันสมัยกับยุคดิจิทัลยิ่งขึ้น


ชื่อจดทะเบียนตามกฏหมาย

บริษัท ออลทูเซลล์ จำกัด


เลขทะเบียนนิติบุคคล/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(13 หลัก)

0-1055-58061-81-1


ที่ตั้งสำนักงาน

733/735 ม.8 ซอยพหลโยธิน 76 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12130


อื่น ๆ เพิ่มเติม

DBD คลิก

ภ.พ.20 คลิก

กิจกรรมต่าง ๆ

กิจกรรมต่าง ๆ

SOFTWARE EXPO ASIA 21-23 Jan 2016



e-Bizexpo 2016 9-11 Jun 2016

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายของเรา ALL2SALE.COM

   นโยบายความเป็นส่วนตัวต่อไปนี้จะอธิบายถึงวิธีที่เราในฐานะผู้บริหารจัดการข้อมูล รวบรวม ใช้ เปิดเผย และดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการให้บริการของเราผ่านทางเว็บไซต์ www.all2sale.com "Site" "เว็บไซต์" การอ้างอิงถึงเว็บไซต์ดังกล่าวในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หมายรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาจากเว็บไซต์นี้ด้วย อาทิ เว็บไซต์อื่นๆ พกพา และแอปพลิเคชั่นต่างๆ เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ ALL2SALE ท่านได้ยินยอมให้เรารวบรวม ใช้ เปิดเผย และดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ได้ระบุไว้ในนโบบายความเป็นส่วนตัวนี้ All2SALE จะทำการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อถึงเวลาที่สมควร เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและแนวทางการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้จุดเด่นของเว็บไซต์หรือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหากเราเปลี่ยนแปลงวิธีการรวบรวมหรือวิธีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เราจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้นให้ท่านทราบในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โดยจะระบุวันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ไว้ที่ด้านบนของนโยบายความเป็นส่วนตัว ดังนั้น ท่านจึงควรตรวจดูนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นประจำ เพื่อให้ทราบถึงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติล่าสุดของเรา นอกจากนี้ เรายังจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ท่านทราบก่อนที่จะเริ่มมีการนำมาใช้ โปรดหยุดใช้เว็บไซต์ของเรา หากท่านไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงใดๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัว การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้หลังวันที่ที่การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวมีผลบังคับใช้นั้นถือว่าท่านได้ยอมรับการปรับปรุงดังกล่าวแล้ว

สิ่งที่เรารวบรวมข้อมูล

   1.เราจะจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส(Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน(Home or Work Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์(Telephone Number) เป็นต้น

   2.ในกรณีที่คุณสมัคร (Sign Up) สมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง เว็บไซต์ all2saleจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ได้แก่ เพศ อายุ สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ(Preferences/Favorites)ความสนใจ (Interests)หรือหมายเลขบัตรเครดิต(Credit Card Number) และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย(Billing Address) หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม(Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ(web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์(Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses) รวมถึง เอกสารที่ระบุถึงข้อมูลของคุณ เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร สำเนาเอกสารจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

   3.บริษัท ออลทูเซลล์ จำกัด ขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร ทั้งนี้ บริษัท เบสท์ เวิลด์ ซัพพลาย จำกัด ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

   4.เว็บไซต์ ALL2SALE จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้ติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของคุณในกิจการหรือกิจกรรมของ เว็บไซต์ ALL2SALE เท่านั้น

   5.เว็บไซต์ ALL2SALE ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ เว็บไซต์ALL2SALE ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคุณเท่านั้นหรือกรณีที่ เว็บไซต์ ALL2SALE ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น การจัดพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ เว็บไซต์ ALL2SALE เป็นต้น เว็บไซต์ ALL2SALEจะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ เว็บไซต์ ALL2SALE

   6.เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เว็บไซต์ จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น เว็บไซต์ ALL2SALE จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลด้วย การใช้Secure Socket Layer (SSL) protocol

   7. เว็บไซต์ ALL2SALE อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่ได้แจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น เว็บไซต์ ALL2SALE จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่เข้าชม


ท่านสามารถเข้าถึงหรือเปลี่ยนข้อมูลที่ระบุตัวตนของท่านได้อย่างไร

   หากท่านประสงค์ที่จะอับเดตข้อมูลส่วนตัวที่ท่านได้ให้แก่เราหรือต้องการใช้สิทธิภายใต้กฎหมายที่กำหนดไว้ในเรื่องการเข้าถึงปรับเปลี่ยน แก้ไข ลบ หรือคัดค้านการนำข้อมูลส่วนตัวไปดำเนินการ กรุณาติดต่อทีมงาน เราจะตรวจสอบตัวตนของท่านก่อนจะอนุมัติให้ท่านเข้าถึงหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวเพื่อปกป้องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของท่าน ทีมงานจะตอบกลับคำขอเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวภายในกรอบเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ ท่านยังสามารถคัดค้านการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ในด้านโฆษณาได้อีกด้วย

เงื่อนไข และข้อตกลงในการให้บริการ

เงื่อนไขการสมัครสมาชิก All2Sale

- การสมัครสมาชิก การใช้บริการ การเปิดร้านค้า รวมไปถึงการเยี่ยมชม http://all2sale.com เป็นการแสดงเจตนายอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ รวมทั้งกฎ และข้อจำกัดในการใช้บริการของ All2Sale ทุกประการ

- จะไม่กระทำการใดอันขัดต่อกฎหมาย และ/หรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชน ไม่ล่วงละเมิดสิทธิใดๆ ของ All2Sale หรือบุคคลอื่น และไม่กระทำการใดอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อ All2Sale หรือบุคคลอื่น

- All2Sale ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระงับ ยับยั้ง ปิดกั้น และลบ เนื้อหาข้อมูลใดๆ ในhttp://all2sale.com โดยไม่ต้องบอกกล่าว โดยถือเป็นสิทธิขาดและขึ้นอยู่กับดุลพินิจของAll2Sale แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น และเป็นหน้าที่ของที่ต้องตรวจสอบข้อกำหนด เงื่อนไข กฎ และข้อกำหนดต่างๆด้วยตนเอง(ล่าสุดวันที่ 11 กรกฎาคม 2558)


เงื่อนไขการเปิดร้านค้ากับ All2Sale

เว็บไซต์ของ บริษัท ออลทูเซลล์ จำกัด ในชื่อ all2sale.com ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า (ผู้ให้บริการ) สิ่งที่คุณใช้ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ บริการ หรือเว็บไซต์ ของผู้ให้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า (บริการ) คุณซึ่งเป็นผู้ใช้บริการไม่ว่าจะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของผู้ใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า (ผู้ใช้บริการ) โดยจะแยกออกได้ดังนี้

1. เจ้าของร้านค้าหรือผู้ที่นำสินค้ามาจัดจำหน่ายบนเว็บไซต์ผ่านบริการของผู้ให้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า (ผู้ขาย)

2. ผู้สั่งซื้อ และ/หรือ ใช้บริการเว็บไซต์ของผู้ขาย ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า (ผู้ซื้อ)


ผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมจะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ

ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆของผู้ให้บริการทั้งหมด และจะถือว่าผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ หากผู้ใช้บริการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ผู้ใช้บริการกดคลิกปุ่มตกลงและยอมรับเงื่อนไข ซึ่งทางผู้ให้บริการจะมีทางเลือกที่จะยอมรับหรือไม่ก่อน หรือแสดงแจ้งเตือนการยอมรับของผู้ใช้บริการก่อนการคลิกปุ่มตกลง

2. ผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการของ ALL2SALE.COMซึ่งในกรณีนี้ผู้ใช้บริการต้องยอมรับว่าทางผู้ให้บริการจะถือว่าผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆตั้งแต่เริ่มใช้บริการเป็นต้นไป

3. ผู้ใช้บริการควรพิมพ์ข้อตกลงที่ผู้ให้บริการระบุไว้ และเงื่อนไขต่างๆของผู้ให้บริการเพื่อเป็นบันทึกของผู้ใช้บริการ


ข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการ

ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการกับร้านค้า ดังต่อไปนี้

1. ผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย เช่น การละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น การข่มขู่ ร้านค้าซึ่งเกี่ยวกับสื่อลามก และ/หรือเนื้อหาของสินค้าส่อไปทางลามก ขายบริการทางเพศ

2. เกี่ยวกับการตลาดแบบหลายชั้น MLM (ขายตรง) หรือธุรกิจอื่นที่สรรหาสมาชิกและมอบรางวัลให้สำหรับการสรรหาสมาชิกรายอื่นๆ และ/หรือการขายบริการต่างๆ

3. พบทุจริต ฉ้อโกง ในการซื้อ-ขาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งนี้ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจว่าสิ่งใดถือว่าเป็นการทุจริต

4. หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ โฆษณาเกินจริง หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง

5. มีข้อมูลและไฟล์ต่างๆ บนเครื่องเซิฟเวอร์ของผุ้ให้บริการ ติดไวรัส มัลแวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ

6. มีการเพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนแปลง การทำงานหรือการแสดงผลส่วนต่างๆ ของระบบร้านค้า เช่นช่องทางการชำระค่าสินค้า การนำตะกร้าสินค้าหรือการสร้างสัญลักษณ์ภาพของตนเองเจตนาหลอกลวงว่าเป็นของระบบ เป็นต้น

หากทางผู้ให้บริการตรวจพบร้านค้าที่ผิดข้อตกลงตามดังกล่าว จะดำเนินการงดให้บริการทันที โดยไม่มีการคืนค่าบริการใดๆทั้งสิ้น และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบร้านค้าว่าผิดตามข้อกำหนดหรือไม่ หากมีข้อโต้แย้งใดๆ ถือเอาคำตัดสินของผู้ให้บริการเป็นที่สิ้นสุด


ข้อกำหนดตกลงในการจำหน่ายสินค้า

ผู้ให้บริการมีวัตถุประสงค์ที่ให้ผู้ใช้บริการสามารถจำหน่ายสินค้าผ่านระบบร้านค้าของAll2Saleเท่านั้น โดยผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการร้านค้า ที่จัดจำหน่ายสินค้า ดังต่อไปนี้

1. จำหน่ายสินค้าผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย

2. จำหน่ายสินค้าแบบ Affiliate จากเว็บไซต์ออนไลน์อื่นๆ เช่น Lazada, Zalora เป็นต้น

3. จำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับการพนันทุกประเภท เช่น การเล่นคาสิโนออนไลน์ บิงโก สถานที่รับพนันขันต่อ

4. จำหน่ายสินค้าลอกเลียนแบบ ไม่ได้รับอนุญาต ละเมิดเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือคณะบุคคลอื่นๆในทุกประเทศทั่วโลก

5. จำหน่ายสัตว์ที่ใกล้สูญพันธ์หรือสัตว์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสัตว์เหล่านี้

6. จำหน่าย ยาสูบ ฝิ่น ยาเสพติด และอุปกรณ์เพื่อยาเสพติดทุกชนิด หรือบุหรี่ เหล้า เบียร์ ที่ผิดกฎหมาย

7. จำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ Downlond MP3, Software, Vdo&Voice Clips,Music Online ที่ถูกต้องตามกฎหมายและผิดกฎหมายทุกประเภท

8. จำหน่ายเครื่องสำอาง ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริม ที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. ในประเทศไทย

9. จำหน่ายวัสดุและสสารเคมี ระเบิดได้ ติดไฟ และมีกัมมันตรังสี ซึ่งรวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีสร้างอุปกรณ์ระเบิด

10.จำหน่ายอาวุธหรืออุปกรณ์อันตรายที่ผิดกฎหมาย

11. จำหน่ายสินค้าที่มีการโฆษณาเกินจริง

หากผู้ให้บริการตรวจพบร้านค้าที่ผิดข้อตกลงตามดังกล่าวจะดำเนินการงดให้บริการในทันที โดยไม่มีการคืนค่าบริการใดๆทั้งสิ้น และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบร้านค้าว่าผิดตามข้อตกลงหรือไม่ หากมีข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของผุ้ให้บริการเป็นที่สิ้นสุด


ข้อกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ

ผู้ใช้บริการต้องเข้าใจและยอมรับ การให้บริการของผู้ให้บริการดังนี้

1.ผู้ให้บริการมีหน้าที่เพียงให้บริการในการอำนวยความสะดวกในการซื้อขายสินค้าระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเท่านั้น ผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับสินค้าของผู้ขายแต่อย่างใด

2.สินค้าที่ผู้ขายนำจำหน่ายผ่านร้านค้าผ่านบริการของผู้ให้บริการรวมถึงข้อมูลใดๆ ให้ถือว่าผู้ขายเป็นเจ้าของสินค้าหรือข้อมูลนั้นๆและผู้ขายได้เข้าใจกฎข้อบังคับของผู้ให้บริการเป็นอย่างดีแล้ว

3.หากผู้ใช้บริการได้กระทำผิดตามข้อตกลงของสัญญาฉบับนี้หรือทุจริตในการซื้อ-ขายสินค้าผู้ใช้บริการจำเป็นต้องชดเชยต่อความเสียหายอันเกิดจากการกระทำดังกล่าวต่อผู้ให้บริการ และ/หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเสียหาย หรือถูกละเมิดจากกรณีดังกล่าวทั้งหมด รวมถึงจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป

4.ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายหรือค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น หากผู้ใช้บริการถูกหลอกลวงหรือฉ้อโกงทรัพย์สินจากผู้ใช้บริการอื่น แต่ทางผู้ให้บริการยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือถึงที่สุดเพื่อให้ได้ทรัพย์สินของผู้ใช้บริการกลับคืนมา นอกจากนั้นทางผู้ให้บริการจะแสดงจำนวนผู้สมาชิกที่ติดตามร้านค้า เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ใช้บริการประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้า

5.ผู้ให้บริการไม่อาจให้การรับประกันว่า บริการจะมีอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุด หรือไม่มีข้อบกพร่องใด ๆ และผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำโดยจงใจ หรือโดยประมาทเลินเล่อในการทำหน้าที่ของบุคคลที่สาม เช่น ปัญหาการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต การติดขัดในช่องสัญญาณ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต การสื่อสารผิดพลาด ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย อัคคีภัย หรือการหยุดให้บริการชั่วคราว และจากปัญหาที่มิได้เป็นปัญหาของผู้ให้บริการ


ข้อตกลงในการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลและรหัสผ่าน

ผู้ใช้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลและรหัสผ่านที่ใช้บริการกับทางผู้ให้บริการไว้เป็นอย่างดี ทางผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลไว้ในที่ปลอดภัย และผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความเสียหายแก่เว็บไซต์ หรือข้อมูล ที่เกิดขึ้นจากความประมาทของผู้ใช้บริการในกรณีที่ผู้ใช้บริการลืมรหัสผ่านใดๆ ผู้ใช้บริการสามารถขอรหัสผ่านใหม่ได้ทางวิธีที่ทางผู้ให้บริการกำหนด โดยผู้ให้บริการจะทำการตั้งรหัสผ่านใหม่ และแจ้งให้ทางอีเมล์ที่ใช้ในการสั่งซื้อบริการนั้นๆ เท่านั้น และหากผู้ใช้บริการมีความสงสัยว่าจะข้อมูลหรือรหัสผ่านได้ถูกขโมย ให้ผู้ใช้บริการดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านโดยทันที และจำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบด้วย


ข้อตกลงในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ

ผู้ให้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆในการให้บริการได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ใช้บริการต้องเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆของผู้ให้บริการที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว หากผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการหลังมีการเปลี่ยนแปลง


เครดิตที่เกี่ยวข้อง
© copyright 2015 all2sale.com