เลือกการเรียนรู้ที่ต้องการ
เลือกการเรียนรู้ที่ต้องการ

วิธีสมัครสมาชิกแบบปกติ


ขั้นตอนการสมัครสมาชิกแบบปกติ เพื่อเข้าใช้งานของเว็บไซต์ได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.all2sale.com

2. คลิกไปที่ สมัครสมาชิก

3. กรอกข้อมูลบนแบบฟอร์มสมัครสมาชิกให้ครบถ้วน ตามด้านล่าง

   3.1 ชื่อผู้ใช้งาน  เป็นภาษาอังกฤษ ความยาว 8-16 ตัวโดยไม่เว้นวรรค

   3.2 อีเมล์ เป็นอีเมล์ที่มีอยู่จริง เพื่อใช้ในการส่งข้อมูล

   3.3 รหัสผ่าน เป็นตัวอีกษรหรือตัวเลข ความยาว 8-16 ตัวโดยไม่เว้นวรรค


4. คลิก "ยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไข" เพื่อสมัครสมาชิก


© copyright 2015 all2sale.com